Menu
MINDFULNESS

MINDFULNESS

Mitä Mindfulness on? Klikkaa ja katso Britan Mindfulness-video

Mindfulness on johdettu englannin kielen sanoista mindful (huomaavainen, jostakin tietoinen, jonkin huomioon ottava) ja sana mindfulness puolestaan tarkoittaa läsnä olevuutta tai tietoista läsnäoloa. Tästä suomen kieleen on vakiintunut termi tietoinen (hyväksyvä) läsnäolo, josta on olemassa jo runsaasti yli tuhat tieteellistä julkaisua.

Mindfulnessin suosio tutkimuksen piirissä räjähti noin 2000-luvulta alkaen, kun sen hyödyistä alettiin kiinnostua laajemmin. Jo yksittäisen harjoituksen voi huomata lisäävän mielen tyyneyttä ja ajattelun selkeyttä.  Työelämässä tämä auttaa asioiden priorisoinnissa ja edesauttaa työtehtävistä kestävällä tavalla tehokkaasti suoriutumista. 

Aivojen kuvantamisen avulla on voitu todeta jo kahdeksan viikon mindfulness-taitojen harjoittamisen muuttavan aivojen rakennetta. Koetut ja tutkitut vaikutukset ovat parantuneet metakognitiiviset taidot (muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, luovuus ja ongelmanratkaisu), parantuneet tunnetaidot (esim. empatiakyky ja myötätunto/into), vähentynyt stressiin reagoiminen ja siitä palautuminen sekä positiivisten tunnetilojen lisääntyminen

Mindfulness-harjoitukset ovat tietoisia huomion suuntaamisharjoituksia, jossa huomio kohdistetaan valittuihin kohteisiin.  Havainnoinnin kohteena voivat olla mieli, keho tai muut ulkopuolisen maailman tapahtumat. Itse harjoitukset ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. 

Muodollisissa mindfulness harjoitteissa eli meditaatioissa huomio suunnataan tietoisesti valittuun kohteeseen, havainnoidaan ja irrotetaan lempeästi huomio pois kohteista, jossa mielen ei ole tarkoitus sillä hetkellä olla. Tällainen harjoittelu vahvistaa ”mielen lihaksia” ja se parantaa mm. keskittymiskykyä ja joustavuutta. Muodollisia harjoitteita tuetaan epämuodollisilla harjoitteilla, joita voi tehdä lähes missä ja milloin vaan.

Automaatiolla kulkiessamme saatamme ohittaa meille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Itsetuntemuksen kasvaessa lisääntyy tietoisuus itsestä ja ympäristöstä, jolloin on mahdollista valita viisaasti  kulloiseenkin tilanteeseen sopivat ajattelu- ja toimintamallit. Tällöin myös mahdollistuvat aidot kohtaamiset ja voimme vuorovaikuttaa paremmin.

Lisääntynyt kehotietoisuus auttaa huomaamaan kehon antamat varoitusmerkit ajoissa ja näin pienennämme sairastumisen riskiä. Mindfulness-asenteiden avulla voidaan kyseenalaistaa omia vakiintuneita ajatus- ja toimintamalleja. Tällöin voi nähdä asioita uudessa valossa ja  opetella suhtautumistavan, jolla voi olla merkittävä vaikutus koko elämän ja oman hyvinvoinnin kannalta.

KLIKKAA ja lue lisää tarjolla olevista Mindfulness-koulutuksista.

Kuuntele kolmen minuutin hengitysharjoitus

Takaisin ylös