Menu

MINDFULNESS TYÖSSÄ: 8 ASKELTA HYVÄÄN TYÖHÖN

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Mindfulness Työssä Akatemian koulutuskokonaisuus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä johtamisesta ja monipuolisista palautumisen keinoista.

Valmennuksen kesto: 8 x 90 min tai valiten yhden tai useamman teemakokonaisuuden sisältäen alku- ja loppukartoituksen.


Valmennuksen sisältö

Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta*. Ohjelman taustalla on runsaasti yli tuhat aiheesta tehtyä tieteellistä tutkimusta, aina 1970-luvun lopulta lukien. Valmennuksessa opitaan mindfulnessin eli tietoisen (hyväksyvän) läsnäolon perusteita ja niiden soveltamista työelämään käytännön harjoituksin. 


Valmennuksen lopputulokset 

Valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsensä ja kanssaihmisten läsnäolevaan ja kannustavaan kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen, omaan stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä 
palautumiseen.


*) Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön teemat:

Johdanto: Mindfulnessin perusteet
1. askel: Työpaikan ihmissuhteet, arvostava kohtaaminen, tietoinen kuuntelu ja systeeminen älykkyys
2. askel: Huomion tietoinen suuntaaminen – keskittymiskyky
3. askel: Reaktiivisuus vai proaktiivisuus – viivästäminen ja viisaat vastaukset
4. askel: Omien kokemusten tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen – itsetuntemus, itsestä huolehtiminen ja itsen arvostaminen
5. askel: Stressi ja siitä palautuminen –virkeänä töistä kotiin
6. askel: Olennaisen havaitseminen ja siihen keskittyminen – olennaistaminen 
7. askel: Tunnetaidot työssä – myötätunto, yhteistyö, työpaikan ilmapiiri
8. askel: Mindfulness-taitajan onnistumismalli – tietoiset askeleet hyvinvointiin ja onnistumisiin

 
Takaisin ylös